^ هاب شارژر دستگاه راهنمای صوتی گردشگری | آوایار صنعت | راهنمای گردشگری صوتی | avayarsanat

هاب شارژر دستگاه راهنمای صوتی گردشگری

هاب شارژر دستگاه راهنمای تور صوتی چیزی بیش از یک شارژر معمولی است. دستگاه‌ راهنمای صوتی پس از مدتی استفاده، نیاز به شارژ مجدد دارند. شارژ کردن جداگانه و پشت سر هم سیستم صوتی تورگاید، علاوه بر تاخیر در استفاده مجدد آنها، نیاز به تعداد زیادی پریز برق دارد. هاب شارژر، محصولی کاربردی برای شارژ هم‌زمان چند دستگاه با استفاده از یک پریز برق است. استفاده از هاب شارژر، سبب سرعت بخشیدن به فرآیند شارژ کردن دستگاه‌ها و استفاده مجدد از آنها می شود.  بنابراین مجهز بودن دستگاه‌های راهنمای صوتی آوایار، اطمینان بیشتری در استفاده دستگاه‌ها و همچنین عمر مفید آنها به شما می‌دهد.

پاسخ گویی شبانه روزی : 02144655763