^ نرم افزار پشتیبانی راهنمای صوتی گردشگری | آوایار صنعت | راهنمای گردشگری صوتی | avayarsanat

نرم افزار پشتیبانی راهنمای صوتی گردشگری

بدون شک مدیریت و نگهداری از دستگاه‌های راهنمای صوتی گردشگری، بدون وجود نرم افزارهای پشتیبانی ممکن نیست. سیستم صوتی راهنمای گردشگری ایران با مجهز شدن به نرم افزار پشتیبانی، قابلیت‌های ویژه‌ای را در اختیار متصدیان پشتیبانی و نگهداری از دستگاه می‌گذارد. از جمله این قابلیت‌ها به شرح زیر است:

پاسخ گویی شبانه روزی : 02144655763